imagefilledpolygon

画一多边形并填充 (PHP 3, PHP 4, PHP 5)
bool imagefilledpolygon ( resource image, array points, int num_points, int color )

说明

imagefilledpolygon()image 图像中画一个填充了的多边形。

points 参数是一个按顺序包含有多边形各顶点的 xy 坐标的数组。

num_points 参数是顶点的总数,必须大于 3。

例 839. imagefilledpolygon() 例子

<?php
// &#24314;&#31435;&#22810;&#36793;&#24418;&#21508;&#39030;&#28857;&#22352;&#26631;&#30340;&#25968;&#32452;
$values = array(
           
40,  50,  // Point 1 (x, y)
           
20,  240, // Point 2 (x, y)
           
60,  60,  // Point 3 (x, y)
           
240, 20,  // Point 4 (x, y)
           
50,  40,  // Point 5 (x, y)
           
10,  10   // Point 6 (x, y)
           
);

// &#21019;&#24314;&#22270;&#20687;
$image = imagecreatetruecolor(250, 250);

// &#35774;&#23450;&#39068;&#33394;
$bg   = imagecolorallocate($image, 200, 200, 200);
$blue = imagecolorallocate($image, 0, 0, 255);

// &#30011;&#19968;&#20010;&#22810;&#36793;&#24418;
imagefilledpolygon($image, $values, 6, $blue);

// &#36755;&#20986;&#22270;&#20687;
header('Content-type: image/png');
imagepng($image);
imagedestroy($image);
?>